Tanısal ve Girişimsel Sialendoskopi - Tükürük Bezleri

Tükürük Bezi Taşı Tedavisi

Tükürük bezi taşı tedavisi yani tıbbi adıyla sialolitiazis tedavisini günümüzde tükürük bezi kanalları içerisinden çok ince endoskoplarla çalışarak yapıyoruz. Dünyada 1990 yılından, ülkemizde ise 2004 yılından beri uyguladığımız ve öncülüğünü yaptığımız sialendoskopi yöntemi, ilerleyen tıbbi ve optik teknoloji ile beraber, gün geçtikçe çıkartılması imkansız sanılan, genellikle ameliyatla bezinin alınması önerilen hastaların taşlarını çıkartabilmemize olanak sağlamıştır. Tükürük bezi taşlarını sialendoskopi ve yardımcı tekniklerle çıkarma başarımız 85% dolaylarındadır.

Tükürük kanallarının çapları 2-3 mm kadardır. Ağız içerisine açıldıkları noktalar ise iğne ucu kadardır (0,1 mm). Bu nedenle çok küçük taşlar dahi tükürük kanalını tıkayabilir; yanak veya çene altında şişmeye yol açabilir. Diğer bir deyişle 2 milimetreden küçük taşlar da, 3-4 santimetre çapına ulaşmış büyük bir taş da hastanın tükürük bezini şişiren neden olabilir. Çene altı veya yanak tükürük bezleri tekrar tekrar şişen hastalarda genellikle ilk başta tükürük kanalını engelleyen bir taş olduğunu düşünürüz. Taşların yaklaşık 40%'ı filmlerle görülemeyebilir. Günümüzde bu tip durumların en doğru teşhis yöntemi de sialendoskopidir. Tükürük bezi taşını doğrudan gözle görmemizi sağlayan sialendoskopinin yerini başka hiç bir tetkik tutamaz.

Tanısal amaçlı tükürük bezi endoskopisi ile tükürük kanalını tıkayan hastalığın ne olduğunu görüyoruz. Eğer bu bir taş vakası ise taşın konumu, boyutları, adedi ve çıkartılıp çıkartılamayacağını belirliyoruz. Diğer bir deyişle, herhangi bir tükürük bezi taşının çıkartılıp çıkartılamayacağı ancak sialendoskopi sırasında görülerek anlaşılabilir. Taşların büyük olması da çıkartılamayacağı anlamına gelmez. Zira tükürük bezi kanalı içinden taşa tümüyle ulaşılabiliyorsa, taşı kırıp parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Bu şekilde 2,5-3 santimetre çaplı çok büyük taşları bile çıkartabiliyoruz. Taş kırma yöntemi vakaların yaklaşık 80%'inde gerekli olmaktadır. Taş kırma olmadan yalnız 3-4 milimetre kadar küçük taşlar tutularak çıkartılabilir. Buna rağmen bazen 2,5-3 milimetre çapındaki küçük tükürük bezi taşları bile, taş eğer dar bir kanalda sıkışmışsa, kırma işlemi yapılmadan çıkmayabilir. Küçük taşlar 5-10 dakikada alınabilirken, büyük taşlarda 4-5 saatlik çalışma yapmak gerekli olabilir. Tükürük bezi endoskopisi (sialendoskopi), sialolitiazis (tükürük bezi taşı) başta olmak üzere, tükürük kanallarındaki darlıkların ve diğer kanal hastalıklarının teşhis ve tedavisinin günümüzdeki en gelişmiş yoludur.

Girişimsel sialendoskopi ile boyutları uygun olan, kanal içerisinde serbest dolaşan taşları forseps ve sepet (basket) adı verilen çeşitli araçlarla tutup çıkartabiliyoruz. Bu araçlarla tutulamayacak büyüklükteki taşları da kanal içerisinde kırdıktan sonra parçalar halinde çıkartabiliyoruz. Bu yöntemlerin tek koşulu, kanal içinden taşa ulaşabilmektir. Tükürük bezi taşı kırma konusunda başarı oranı 80% dolaylarındadır. 20% başarısızlık olasılığı ise bazı kırılmayacak sertlikteki taşlara, kanala gömülü tükürük bezi taşlarına, ya da tükürük bezinin uç dallarında olan taşlara (yani bezin içindeki ulaşılamayan taşlar) bağlıdır. Yine de bu gibi durumlarda bile sialendoskopik yaklaşım sırasında tükürük kanalını genişletmek ve kısaltmak gibi uygulamalar yapabildiğimiz için, bu tip taşların zaman içerisinde kendiliğinden düşme olasılığını arttırabiliyoruz.

Sialendoskopi, ileri endoskopi becerisi ve sialendoskopi üzerine yoğun eğitim almış uzmanlarca yapılabilen ileri teknolojik bir tanı yöntemidir. Sialendoskopi sırasında müdahale yapabilmek için, örneğin tükürük bezi taşı kırma gibi bir tedavi yapabilmek için, hekimin lazer ya da havalı taş kırma (pnömatik litotripsi) yöntemlerini kullanabiliyor olması, bu cihazların ekipmanları arasında bulunması ve sialendoskopik kullanım için uyarlanmış olması gerekiyor. Sialendoskopi yönteminin ülkemizdeki öncülerinden olan Dr. Atilla Şengör'ün tükürük bezi taşı kırma yöntemi üzerine hazırlanmış olan videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Sialendoskopi ile Tükürük Bezi Taşı Tedavisi (Kırma Yöntemi) Videosu

Tükürük Bezi Taşı Nedir?

Tükürük bezi taşları, tükürük kanallarını tıkayabilen kalsiyum içerikli yapılardır. Tıptaki adı sialolithiasis, sialolitiazis veya kalküldür. Tükürük salgısının yoğun olması, tükürük akışındaki bazı sorunlar veya çeşitli hastalıklar nedeniyle oluşan kalsiyum birikintileri zamanla bir taşa dönüşebilir ve bu da büyüyebilir. Tükürük bezi taşları tek ya da birden fazla sayıda olabilir ve bunlar tükürük bezi kanalını tıkayabilir. Tükürük kanalı tıkanmasının en tipik belirtisi yanakta veya çene altında şişme olmasıdır. Bu şişmeler özellikle yemek yerken tekrarlamaktadır.

Tükürük bezi taşları 1 milimetre kadar küçük de olabilir, 7 santimetre çapına da ulaşabilir. Tükürük bezi taşlarının her sene ortalama 1mm kadar büyüdüğünü biliyoruz. Taşlar büyüdüğünde tükürük kanalının duvarına yapışabilir hatta kanal içine de gömülebilir. Dolayısıyla erken evrede sialendoskopi ile çıkartılabilecek bir taşın tedavisi eğer geciktirilirse, ameliyatsız çıkartılma olasılığı düşebilir. Geçmişte tükürük bezi taşı tedavisinde, bunlardan ağız içinde ele gelenler bir kesi yardımıyla çıkartılmaya çalışılırdı (tükürük bezi taşı ameliyatı, sialodokotomi). Bu işlemin olanaklı olmadığı hastalarda tükürük bezi taşının kendiliğinden düşmesi beklenirdi. Fakat iltihaplanmalar sıklaştığında ve hastanın tahammülü kalmadığında, ameliyatla bezin alınması gündeme gelirdi. Günümüzde artık tükürük bezi taşlarının teşhisi ve tedavisinin her aşamasında önce mutlaka sialendoskopi yöntemini kullanıyoruz.

Sialendoskopi Tükürük Bezi Taşı Çıkarma Videosu

Tükürük Bezi Taşlarının Yapısı Nedir?
Tek Parça Tükürük Bezi Taşı

Çoğu tükürük bezi taşının bileşiminde kalsiyum fosfat ve daha az hidroksiapatit yapılı karbonatlar vardır. Bunlar magnezyum, çinko, amonyak, potasyum tuzları ve organik maddelerle birleşerek tükürük bezi taşlarını oluştururlar. Yanak (parotis) tükürük bezinde 50%, çene altı (submandibuler) tükürük bezinde 20% oranında bulunan organik maddelerin kaynağı ise glikoproteinler, mukopolisakkaritler ve hücre artıklarıdır. Organik bileşen ne kadar yüksekse tükürük bezi taşlarının filmlerde görülmesi olasılığı o kadar düşüktür. Buradan çıkartılabilecek bir sonuç olarak: Tomografi ve röntgen gibi X ışını kullanan görüntüleme yöntemleri veya ses dalgaları kullanan Ultrasonografi gibi yöntemlerde, taşların boyutları gerçekte olduğundan daha farklı görülebilir. Örneğin tetkiklerde 5mm olduğu belirtilen bir taş, sialendoskopide 1,5cm olarak karşımıza çıkabiliyor. Hatta görüntüleme yöntemleri ile sialolitiazisi (taşı) olmadığı söylenen vakalarda, sialendoskopi sırasında tükürük bezi taşı ile karşılaşabiliyoruz; bazen tam tersi de olabiliyor. Sialendoskopi taşları ve boyutlarını doğrudan görebilmemizi sağlıyor.

Tükürük Bezi Taşı Belirtileri Nelerdir?

Tükürük bezi taşı olan hastaların tipik belirtisi yemek yerken, ya da yemekten sonra, yanakta veya çene altında şişme olmasıdır. Tükürük salgısı üretildiğinde, tükürük akışını engelleyen bir durum varsa yanak veya çene altı tükürük bezi şişer. Eğer kanal tam tıkalı değilse, tükürük örneğin bir darlıktan ya da taşın kenarından sızabiliyorsa, şişen tükürük bezi bir süre sonra normal boyutlarına iner. Bazı hastalar bu durumu yıllardır yaşadıklarından, ancak tükürük bezleri inmediğinde, şiş kaldığında telaşlanırlar. Tükürük bezi şişmesini ilk defa yaşayan hastalarsa hemen o an telaşa kapılırlar. Hastalar, on binde bir (1/10000) oranında görülen tükürük bezi taşı hastalığını çevrelerindeki kimsede o ana kadar görmemiş oldukları için kime danışacaklarını da bilemezler.

Tükürük bezinde şişme bazen iltihaplı bir atak ile ortaya çıkar. Ancak her iltihaplanma tükürük taşına ya da kanal tıkanıklığına bağlı olmayabilir. Ancak tekrarlayan iltihaplanmaların temelinde tükürük bezi taşını mutlaka düşünmek gerekir. Ağız içi bir müdahale, bir üst solunum yolu infeksiyonu ya da herhangi bir neden olmaksızın tükürük bezinde şişme, ağrı ve kızarıklık meydana gelir. Tıpta akut sialadenit dediğimiz bu iltihaplı tabloda hasta genellikle bir KBB Uzmanı tarafından tedavi edilir. Yapılan tetkikler sonucunda hastaların bazılarında tükürük bezi taşı saptanabilir. Tükürük bezi taşının diğer belirtileri arasında yanakta ya da çene altında gerginlik hissi, tükürük kanalı ağızlarında şişme, yoğun jel gibi ya da iltihaplı salgı, dil altında ya da yanakta taşın hissedilmesi, batma sayılabilir.

Tükürük Bezi Taşı Neden Olur?
Kırılmış Tükürük Bezi Taşları

Tükürük bezi taşı oluşumunu açıklayabilecek fikirlerin birincisi, tükürük salgısını üreten bezin hücrelerinde mikro boyutlu bir taşın oluşarak kanala düşmesi, bunun bir çekirdek gibi davranarak çevresinde kalsiyum tabakaları oluşturması ve zamanla büyümesidir. İkinci fikir, yoğunlaşmış bir mukus salgısının (mukus tıkacı) çekirdek gibi davranması ve sialolitiazise yol açması üzerinedir. Bu iki olasılıkta da kanal veya bezin kendisinden kaynaklanan bir çekirdek varlığı söz konusudur. Üçüncü yani sonuncu olasılıkta ise ağızda bulunan organik maddeler, bakteriler, besin maddeleri veya yabancı maddeler tükürük bezi kanalından içeriye girerek taşlaşmaktadır. Elbette bu üç durumda da tükürük salgısı akışının yavaşlamış ve yoğunlaşmış olması tükürük bezi taşı oluşumunu hızlandırabilir. Tükürük bezi taşı tedavisinin bir parçası olarak bu hastalara bol su içmelerini önermemiz bu yüzdendir. Tükürük bezi taşlarının her yıl ortalama 1milimetre kadar büyüdüklerini biliyoruz. Tükürük bezi taşı olan hastalarda sıkça gördüğümüz ortak özellikler arasında az sıvı alınması, sigara içilmesi ve sebzeden fakir beslenme sayılabilir. Sigara tükürük salgısını azaltıp yoğunlaştırmaktadır. Tahıl ve hububatlarda bulunan fitatlar kristalleşmeyi önlerler. Bu gıdalardan fakir beslenen, yani et ağırlıklı beslenenlerde tükürük salgılarında fitatların az bulunduğu bilinmektedir. Bu durum tükürük bezi taşı oluşumunu kolaylaştırır. Tükürük bezi taşları, böbrek taşlarından farklı olarak, serumdaki kalsiyum ve fosfat düzeyleri ile ilişkili değildir. Yani böbrek taşı ya da safra kesesi taşı ile tükürük bezi taşının herhangi bir ilişkisi yoktur. Sialolitiazise yol açtığı bilinen tek sistemik hastalık “Gut hastalığı” dır.

Tükürük Bezi Taşı Tehlikeli mi?

Tükürük bezi taşı kanser gibi korkulacak bir durum değildir. Bunun gelecekte bir kansere dönüşme olasılığı da yok denecek kadar azdır. Tükürük bezi taşı, yanak veya çene altı tükürük bezlerinde mekanik tıkanıklığa bağlı şişme ve iltihaba yol açabilir.Tükürük bezindeki iltihap şiddetli olduğunda tehlikelidir, zira tükürük bezlerinin komşu oldukları boyun bölgesinde çeşitli sinir, damar veya hayati yapılara iltihap yayılabilir. Bunun dışında bezin ameliyatla çıkartılmasının da aynı riskleri vardır. Geçmişte tükürük bezi taşı tedavisinde sadece tükürük bezi taşı ameliyatı önerilirken, günümüzde sialendoskopi yöntemi ile bu hastaları çoğu kez tedavi edebiliyoruz.

Tükürük Bezi Taşı Nasıl Önlenir?

Tükürük bezi taşı olan hastalarda görülen ortak özellikler az sıvı almaları, sigara içmeleri ve sebzeden fakir beslenmeleridir. Böbrek taşlarına özellikle kalsiyum metabolizması ile ilgili hastalıkların yol açtığı bilinir. Ancak tükürük bezi taşları ile ilgili olarak bilinen “gut hastalığı” dışında başka sistemik bir hastalık bulunmamaktadır. Tekrarlayan tükürük bezi iltihaplanmaları ya da inflamatuvar hastalıkları,  tükürük bezinin işleyişini bozabilir ve salgı akışındaki aksamalar tükürük bezi taşı oluşumuna eğilim yaratabilir. Jüvenil rekürran parotit (çocukluk çağının tekrarlayan parotis bezi iltihabı), Sjögren gibi romatizmal hastalıklar ve Radyasyon sialadeniti (Tiroid kanseri nedeniyle radyoiyot tedavisi almış hastalar) aslında farklı hastalıklar olsalar da, bu hastalarda görülen salgılama sorunları nedeniyle eş zamanlı tükürük bezi taşlarına rastlayabiliyoruz. Hastaların bol sıvı almaları ve sigarayı bırakmaları tükürük salgısını olumlu etkiler. Hastaların dengeli beslenmeleri yani özellikle sebzelerde bulunan fitatlar sialolitiazis oluşumunu önleyen maddelerdir. Ancak tükürük bezi taşı oluşmuşsa, teşhis edilmişse veya buna eğilim yaratan durumlar söz konusu ise, mutlaka bir sialendoskopistin görüşünü almak gereklidir. Tükürük bezi taşı oluştuktan sonra, artık önlem almak değil, tedavi ettirmek gereklidir.

Tükürük Bezi Taşı Çıkartılmasında Sialendoskopi Dışında Bir Yöntem Var mıdır?

Ağız içerisinden, kanal ağzına yakın ve elle hissedilebilen taşlarda, kanala ya da taşın üzerindeki ağız mukozasına yapılan bir kesi ile taş çıkartılması geçmişte sıkça uygulanan bir yöntemdi. Bu şekilde körlemesine taş çıkartılsa bile, bunun arkasında, kanalın/bezin diğer bölümlerinde başka bir taş kalıp kalmadığı bilgisi edinilmemiş oluyor. Bu uygulama eğer mutlaka gerekiyorsa, bunu günümüzde yine mutlaka sialendoskopi rehberliğinde yapmayı tercih ediyoruz. Kanalın onarılması (sialodokoplasti) sırasında yine sialendoskopi rehberliği ve kontrolüne ihtiyaç duyuyoruz. Sialendoskop rehberliği olmadığında bu tip kesiler sonrası yapışıklıklar veya kanal darlıkları maalesef azımsanmayacak sayıdadır. Yapışıklıklar nedeniyle tükürük kanalı tamamen kapanmış hastalarda sialendoskopik tedavi şansı da ortadan kalkabilmektedir.

ESWL, yani dışarıdan şok dalga yöntemi ile taş kırma, böbrek taşları olanlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu uygulama tükürük bezi taşlarında da yapılabilir, ancak ülkemizde bu konuda çalışan merkez maalesef çok az sayıdadır. Ayrıca tükürük kanalları çok ince ve ağız içerisine açılan ağzı (0,1mm) çok dar olduğu için, ESWL yöntemiyle parçalanan taşların böbrek taşlarındaki gibi kendiliğinden dökülmesi çok zordur. ESWL sonrasında yine sialendoskopi ile girilerek taş parçalarının tükürük bezi kanalından çıkartılması gerekli olabilmektedir. ESWL şok dalga ile kırma yöntemini, sialendoskopi ile taşı çıkmayan ancak kanalı genişlettiğimiz olgularda, yani sialendoskopiden sonra tercih ediyoruz.

Tükürük bezi taşı tedavisinde kesin çözüm olarak tükürük bezinin ameliyatla alınması olduğunu savunan ekoller de mevcut. Sialendoskopistler için bu tip yaklaşımları böbrek taşı için böbreği almakla eşdeğer görmek olanaklıdır. Günümüzde artık tüm cerrahi branşlarda organ koruyucu yöntemleri tercih ediyoruz. Yani bu konu için, eğer olanaklarımız mevcutsa, bezi almak yerine, taşı çıkartmayı tercih ediyoruz.

Sialendoskopi İle Tükürük Bezi Taşı Kesin Olarak Çıkarılır mı?

Sialendoskopi, yani tükürük bezi endoskopisi çok incelikli bir tekniktir. 1,1 veya 1,6mm çaplı sialendoskoplar içerisinden hem görüş, hem yıkama, hem de uygulama yapıyoruz. Bu şekilde taş kırma ya da taşı tutup çıkarma gibi müdahaleler yapıyoruz. Neredeyse bir kürdan inceliğinde bir araçla çalışarak ortalama 3mm çapındaki kanal içerisinden, büyüklükleri ve sertlikleri değişken olan tükürük taşlarıyla mücadele ediyoruz. Sialolitler kanalda serbest gezinir halde ve kanal çapından küçükse hemen tutup çıkartabiliyoruz. Ancak büyük boyutlu ve sert taşlarda saatlerle çalışmak gerekebiliyor. Ayrıca kanal duvarına yapışık veya gömülü tükürük bezi taşları da var. Bunları ve çok büyük ya da bezin içindeki tükürük bezi taşlarını bazen çıkartabilmek mümkün olmayabiliyor. Tükürük bezi kanalının çapı da önemli, ana kanal eğer endoskopun genişliğinden daha inceyse sialendoskop ile kanala giremek olanaksız oluyor. Neyse ki bu gibi olumsuz durumlar hastaların az bir bölümünde görülüyor. Kısacası sialendoskopi çok teknik ince bir uygulama ve tedavi başarısı pek çok faktöre bağlı. Tükürük bezi taşının endoskopik yolla çıkartılıp çıkartılamayacağını önceden söyleyebilmek maalesef herhangi bir görüntüleme yöntemi ile de mümkün değil. Bunu söyleyebilmenin tek yolu sialendoskop ile tükürük bezi kanallarına girip tükürük bezi taşına veya tıkayıcı hastalık ne ise ona bakıp görmektir. Bununla birlikte tükürük bezi endoskopisinin başarısı ortalama %80 civarındadır. Başarı oranı taş kırma donanımı, gelişmiş güncel sialendoskoplar ve deneyimle doğru orantılıdır.

Taş Çıktıktan Sonra Tükürük Bezi Çalışır mı?

Yapılan bilimsel araştırmaların sonucuna göre, tükürük bezi taşı nedeniyle ameliyat edilmiş hastalarda, tamamı çıkartılan tükürük bezlerinin, en az yarısının normal veya normale yakın olduğu belirlenmiştir. Tükürük bezi kanallarındaki tıkanma açıldığında, tükürük bezlerinin bir tamir sürecine girdikleri ve içlerinde bulunan kök hücrelerin, salgı üreten hücrelere dönüştükleri bildirilmiştir. Dolayısıyla tükürük bezi taşı çıkartıldıktan sonra, azımsanmayacak sayıda hastanın tükürük bezi işleyişinde düzelme olmaktadır.

Bu nedenlerle, tükürük bezi taşı olan hastalarda prensip tükürük bezini koruyarak taşı çıkartmak olmalıdır. Yani tükürük kanallarında tıkanıklığı olan hastalarda günümüzde öncelikli tedavi yöntemi sialendoskopidir. Tükürük bezinin açık ameliyatla alınması ancak son seçenek olarak düşünülmelidir.

Tükürük Bezi Taşı Tekrarlar mı?

Taş sialendoskopik yolla çıkartıldıktan sonra bu durum çok nadirdir. Zira tükürük bezi kanalını sialendoskopi sırasında genişletmiş oluyoruz. İçeride gelecekte taşlaşabilme olasılığı bulunan toz veya salgı yoğunlaşmalarını-birikmelerini de eş zamanlı olarak temizliyoruz. Sialendoskopi ile genişlettiğimiz tükürük bezi kanallarında tükürük akışının rahatlaması sayesinde, sonradan olabilecek birikmeleri de önlemiş oluyoruz. Ancak bu uygulama sonrasında hastanın da tükürük bezi taşına eğilim yaratan durumlara dikkat etmesi gerekli. Sialendoskopi ile tükürük bezi taşı çıkartılan hastaların bol sıvı almalarını, sigara içmemelerini ve dengeli beslenmelerini önermekteyiz.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar
Yorumlar
 • kullanıcı icon
  Ebru 31.1.2021 14:20:15

  Doktor bey 4 cnm mm degil.şuan o kadar agrim varki dilimin en arkası cok agriyor kulagimada vuruyor agrim. Ben hataydayim bu pandemide operasyon varmi

  • kullanıcı icon
   Atilla Şengör 31.1.2021 15:35:40

   Ebru Hanım Haziran ayından beri ameliyatlarımızı sürdürüyoruz. Fakat iltihaplı dönemde sialendoskopi yapılmaz; bu durumda oradaki bir meslektaşa veya infeksiyon hastalıklarına başvurarak önce iltihabın tedavisini yaptırmalısınız.

 • kullanıcı icon
  Ebru 30.1.2021 22:46:21

  Selam hocam benimde 4 cnm buyuklugunde taşım var aci eksi ve gazli yiyince berbat bir agri siskinlik olur . Banada ameliyat dedi doktor ama felc kalabilirmjsim ne yapmam gerek

  • kullanıcı icon
   Atilla Şengör 31.1.2021 12:14:29

   Ebru Hanım geçmiş olsun; taşınızın 4 santimetre mi yoksa 4 milimetre mi olduğundan emin olmakta fayda var. 4 milimetre bir taş, sialendoskopi ile ulaşılabiliyors açoğu kez kolaylıkla çıkartılabilir. 4 santimetre ise, bu bu oldukça büyük bir taş sayılır; ama ben daha önce 3 santimetrelik taşları bile sialendoskopi ile kırarak çıkartabildim. Daha büyük taşları da kombine uygulamlarla tedavi ettim. Bunlarda sialendoskopi ile birlikte ağız içi yaklaşımla beraber başarı daha yüksek olabiliyor. Ben bu konu üzerine 17 senedir çalışıyorum. Muayene ve değerlendirmelerinizi yaptıkta sonra hangi yöntem uygunsa, bunu belirler ve detaylıca konuşuruz.

 • kullanıcı icon
  Fatih şenol 30.1.2021 13:59:57

  Merhaba! Hocam bnimde sol yanak kısmında tükürük bezinde taş var yıllardır bu sıkıntıyı çekiyorum kime gitdiysem bu sorunu çözemedim iki üç defa şişen bölgeye masaj yaparak taş gibi sert bir tabaka çıkardım taşmı başka bişeymi bilmiyorum fotoğrafını çektim biraz olsun rahatladım ama son bir haftadır yogun bir agrı şişme var generlde soğuk havalarda oluyo sıcakta sıkıntı yok en azından iltihap için ne yapmam lazım ben kocaeli göcükte oturuyorum bana lütfen yardımcı olun saygılarımla..

  • kullanıcı icon
   Atilla Şengör 31.1.2021 11:59:38

   Fatih Bey geçmiş olsun. Tükürük bezi taşlarını günümüzde sialendoskopi yöntemiyle çoğu kez çıkartabiliyorum. Sayfamdaki yazıları ve videoları incelemişsinizdir. Youtube'daki diğer videolarımdan da fikir alabilirsiniz. Taşlı vakalar zaman zaman iltihaplanabilir; sialendoskopi yapmadan önce iltihabın tedavi edilmesi gerekir. Bu iltihaplı dönemim tedavisini bulunduğunuz yerdeki bir meslektaşla yürütebilirsiniz ya da Kocaeli uzak değil, geldiğinizde ben de kendi tedavimi veririm.

 • kullanıcı icon
  Zeynep 19.1.2021 16:13:42

  Merhaba hocam benim kulak memin alt kismi önce şişti sonra aci hissettim ve şişlik sönmedi kbb uzmanina gittim doktor ultrason cektik parotit çıktı iki igne ve antibiyotik agrikesici verdi ilaçları kullaninca gecti ama benim ara ara birseyler yedigimde yanak bolgemde ağrı oluyordu bunu soyleyincde doktora tükürük bezlerin calismiyor olabilir dedi bol su tuket dedi su iciyorum ama yine sislik olustu bu sefer iki bolgede ve gecmiyor antibiyotik kullaniyorumda gecmiyor ve birseyler yiyincede inanilmaz bir sekilde yanagim atl bolgesinde aciyor cok sidetli bir aci tekrar doktora gidecem doktor ameliyat. Diyecek diye korkuyorum hastaligi arastirinca ameliyat disindaki yontemi gordum ama ben sanliurfadayim bu sistem burda varmi acaba bilginiz varmi devlet hastahenesi yapiyor baya maliyetlimis okudugum kadariyla

  • kullanıcı icon
   Atilla Şengör 21.1.2021 11:31:42

   Zeynep Hanım geçmiş olsun, tekrarlayan şişmelerde tükürük bezi kanalını tıkayan hastalıklar olabileceğini düşünürüz. Bez çalışmıyor olsaydı, zaten şişme de olmazdı. Zira bu tip durumlarda, tükürük salgısı üretilmekte ama boşalamadığı için bez şişmektedir. Sialendoskopi yöntemi ile 17 senedir çalışıyorum; Şanlıurfa'da yapan var mı bilmiyorum fakat sizin oradan çok hastam oldu, sizi de bekleriz.

 • kullanıcı icon
  Adem Erbudak 4.10.2020 17:01:37

  Kolay gelsin hocam, 3 gün önce akşam elma yedim elim çenemin altına değdiğinde hayatımda ilk kez çenemin sağ alt tarafı kocaman şişti. Bir süre sonra indi. Sabah aile hekimine gittim Agum.ntin verdi hepsini bitir dedi. İçtim bitti şimdi ne zaman birşey yesem sadece yine aynı bölge biraz şişiyor 5-10 dakika sonra iniyor bir de dilbağı da hafif şişik durumda. Bende de mi taş var ? Ne yapmalıyım ?

  • kullanıcı icon
   Atilla Şengör 7.10.2020 17:15:54

   Adem bey geçmiş olsun, tekrarlayan tükürük bezi şişmelerinde kanalı tıkayan bir şey olabileceğini düşünürüz. Tarif ettiğiniz bölge sağ çene altı tükürük bezi (submandibuler bez) ile ilgili gibi; genellikle taş olur fakat salgı yoğunlaşmaları veya darlıklar da olabilir. Muayenelerimiz ve bazı görüntüleme yöntemleriyle araştırma yapar, gerekirse silendoskopi ile bu durumu teşhis ve tedavi ederiz.

 • kullanıcı icon
  Raşit 28.8.2020 19:06:57

  Merhaba Atilla Bey, yaklaşık 3 haftadır sağ alt azı dişlerimin altındaki bölgede (20lik dişimden itibaren 3. ve 4. alt azı dişlerimin alt kısmında) ağız tabanına doğru yanlamasına ağrısız bir şişlik hissediyorum. Bu şişlik sabahları daha küçük oluyor, dilimle dokunup şişliği yokladığımda şişliğin ağız içine doğru giden uç kısımında hareket eden bazı ufak sertlikler hissediyorum, tükrük bezi taşı olma ihtimali var mıdır? Bunun teşhisi sialendoskopi yöntemiyle yapılırken aynı anda tedaviside yapılmakta mıdır?

  • kullanıcı icon
   AtillaŞengör 29.8.2020 11:01:05

   Raşit Bey, taşlı vakalarda taşın gerisindeki kanal sistemi bahsettiğiniz bölgede şişebiliyor. Fakat sizde taş olsaydı bununla beraber aynı tarafta çene altında da (bezin kendisinde) şişme olurdu. O bölgede diş kökleri, minör (küçük) tükürük bezleri, lenf dokuları ve diğer yumuşak veya kemik dokular ile ilgili hastalıklar da olabilir. Bir KBB Uzmanına görünmelisiniz; belki ultrasonografi ya da diğer görüntüleme yöntemleri ile inceleme yapılabilir. Eğer sonuçta taş saptanırsa, elbette sialendoskopi yöntemi ile bunu teşhis ve tedavi ediyorum.

 • kullanıcı icon
  Kemal 24.8.2020 10:05:33

  Atilla bey tükürük bezi taşı sorunum var tedavi için size nasıl ulaşabilirim

  • kullanıcı icon
   AtillaŞengör 24.8.2020 15:00:18

   Kemal Bey geçmiş olsun. 02123512401 numaradan aradığınızda, İnci Hanım randevu verir.

 • kullanıcı icon
  Cengiz 18.8.2020 21:29:29

  Hocam iyi akşamlar, araştırmalarımda sizi buldum. pek çok meslektaşınız sizi tükürük bezi taşı tedavisinde tavsiye ediyor. Nasıl randevu alabilirim?

  • kullanıcı icon
   AtillaŞengör 18.8.2020 21:30:32

   Cengiz Bey Merhaba, 02123512401 numaradan ararsanız İnci Hanım randevu verir. Görüşmek dileğiyle

 • kullanıcı icon
  Fatoh 11.8.2020 22:30:56

  Hocam merhaba 2 aydir aralikli gicik oksurugum var genzim de akiyor farkindayim gecen denizde bembeyaz kopkoyu balgamlar cikti ve rahatladim sonra devam etti, alerji mi acaba ?

  • kullanıcı icon
   AtillaŞengör 11.8.2020 22:31:08

   Merhaba, sizdeki bu durum alerjik nezleye bağlı olabilir. Fakat geniz akıntısının sayfamda da okuduğunuz pek çok nedeni olabiliyor.

 • kullanıcı icon
  Yasemin 11.8.2020 22:30:13

  Atilla bey merhaba bursadayim İstanbul'a gelme olasiligim şuan için yok yalnız yıllardır geniz akıntısı ve buna ağız kokusu yaşıyorum.ilk etapda ilaç tedavisi olarak.onerebileceginiz ilaç varmı yardımcı olursanız sevinirim

  • kullanıcı icon
   AtillaŞengör 11.8.2020 22:30:26

   Malesef Yasemin Hanım; bu durumun onlarca farklı sebebi olduğu için size hangi tedaviyi vereceğimizi bilemeyiz. Üstelik bu şekilde faydası olmayabileceği gibi zararı da olabilir. Ayrıca Bursa'dan çok hastam var, sanırım deniz otobüsü ile çok kolay geliniyor.

Bu site E-Web Site Tasarım tarafından yapılmıştır.